Privacy Policy

Privacybeleid TWC Volkel

TWC Volkel (“wij”, “ons” of “onze”) doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze site www.twcvolkel.nl (hierna te noemen website) raden wij je aan onderstaand privacy beleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, maar als wij dit doen dan vermelden wij dit op onze website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, email adres en bankrekeningnummer (t.b.v. automatische incasso lidmaatschap) met TWC Volkel.

Door de website te bezoeken worden géén (persoons)gegevens van je verzameld middels cookies. De cookies kunnen je locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van je activiteiten op onze website. Voor meer informatie verwijzen we je naar de paragraaf Cookies.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

TWC Volkel verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen; het afsluiten van een lidmaatschap: correspondentie per mail over activiteiten van TWC Volkel die aansluiten bij jouw voorkeuren; het verwerken en publiceren van je review op onze website; je te bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van wanneer wij gegevens delen is Scan & Go, zoals hieronder nader is gespecificeerd.

Scan & Go online inschrijven
Scan & Go is een registratiesysteem van de NTFU dat wordt ingezet door TWC Volkel bij het organiseren van onze toertochten. Wanneer jij jouw Scan & Go barcode laat scannen bij een evenement van TWC Volkel worden gegevens met de NTFU uitgewisseld. Jouw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: de persoonsgegevens van deelnemers worden niet opgenomen in onze administratie anders dan voor de duur van de toertocht noodzakelijk; pPersoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Beveiliging

TWC Volkel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over personen jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Cookies

TWC Volkel gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kun je doen door een verzoek daarvoor in te dienen via het contactformulier op de website. TWC Volkel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Land van Ravensteinstr 61, 5402 EJ, Uden | Email: info@twcvolkel.nl
© 2018-2024 TWC Volkel. All Rights Reserved.

Terms & ConditionsPrivacy Policy