Initiatiefnemer Nol Verwegen

Erelid Nol VerwegenNol Verwegen (†), 26 februari 2011:

Allereerst voldoe ik graag aan het verzoek om een artikel te schrijven, juist voor de start van het seizoen waarin onze toerclub haar 25 jaar bestaan viert.

We moeten nog weliswaar bijna een jaar fietsen aleer de datum van 8 december op de kalender prijkt; de officiële oprichtingsdatum van Toer Wieler Club Volkel.

Initiatief

Voor het zover was, heb ik mij als initiatiefnemer voor de oprichting van een tourclub in Volkel op velerlei terrein bewogen om de nodige informatie te vergaren.

Ik wist me gesteund door het bestuur van de tourclub uit Boekel waar ik al enige jaren met veel plezier aan hun tochten deelnam. Ik kende hun statuten, hun reglement en hun regels die voor mij als leidraad dienden voor de toekomstige toerclub van Volkel. Dat was al een hele plus om na de oprichting in 1987 te kunnen starten.

Het Boekelse bestuur stemde zelfs toe dat Volkel gebruik zou maken van hun tochten al moesten we er op attent zijn, dat deze niet op de gelijke datum en plaats geprogrammeerd werden in verband met de koffiepauzes. Het waren en zijn in het algemeen mooie tochten; vele daarvan prijken nu nog of hebben nog jaarlijks op de toerkalender van Volkel gestaan.

Oprichting

Die leden die de oprichting van nabij hebben meegemaakt, kunnen waarschijnlijk zich nog wel herinneren hoe het in het bovenzaaltje van De Schakel er naar toeging.

Vele fietsliefhebbers kwamen na een oproep opdagen; de meesten hadden nog nooit op een racefiets gezeten, laat staan hiermede zich in groepsverband op de weg begeven. Er werd dan bij de opzet al flink gediscussieerd over de snelheid van 27 km die aangehouden gaat worden.

Deze materie en nog vele andere kreeg het eerste bestuur van de toerclub op haar bord dat op 8 december 1986 gevormd werd uit de heren Theo Bongers als voorzitter, Jan Wouters als penningmeester, de initiatiefnemer Nol Verwegen als secretaris. Bart van de Broek en Tonny Verstraten completeerden het eerste bestuur.

Toer Wieler Club Volkel

Het oprichtingsjaar 1986 is de geschiedenis in gegaan van de nieuwe Volkelse vereniging, Toer Wieler Club Volkel, welke nu na 25 jaar bestempeld mag worden als een goede, gezonde en gezellige club met een A en B  groep alsmede een damesafdeling.

Deze vereniging, waarin ik zo’n 14 jaar actief lid mocht zijn, heeft sedert haar oprichting op allerlei terrein vele wijzigingen en aanpassingen ondergaan. 25 Jaren waarin de diversiteit aan toertochten, van materialen en techniek, vele vrijwilligers, sponsporing, feestavonden, etc. een belangrijke rol hebben gespeeld; een verrijking voor Toer Wieler Club Volkel, waarop we met allen trots op mogen zijn.

Geheel Toer Wieler Club Volkel wens ik een fijn fietsjaar toe in hun jubileumjaar.